Czym wykonuje się pomiar deszczówki?

Przepływomierz, jak sama nazwa wskazuje, służy do pomiaru przepływu wód deszczowych. Procesem tym poddawana jest rzeczywista ilość odprowadzanej do kanalizacji deszczówki. Wartość ścieków określa się jako iloczyn powierzchni płaszczyzn oraz wysokości opadów na badanym obszarze. 

Jak mierzy się poziom ścieków? 

dokładne opomiarowanie wód deszczowychZ terenów przemysłowych czy handlowych zgodnie z polskim prawem można pobierać tzw. podatek za deszczówkę. Dokładne opomiarowanie wód deszczowych służy monitorowaniu ilości odprowadzanych ścieków, bowiem według prawa wody opadowe są płynnymi odpadami. Zestaw do pomiaru składa się z koryta pomiarowego i przelewu mierniczego. Działa na zasadzie grawitacji i w oparciu o element piętrzący. Poziom piętrzenia cieczy mierzony jest przez czujnik ultradźwiękowy. Wiadomość o poziomie przekazywana jest dalej do przetwornika, który przelicza i wyznacza natężenie przepływu. Najważniejszym warunkiem stosowanej metody jest zapewnienie swobodnego odpływu cieczy z koryta. W przepisach prawa budowlanego czy wodnego występują odpowiednie regulacje odnośnie do tych procesów. Wody opadowe lub roztopowe odprowadza się z zanieczyszczonej powierzchni o trwałej nawierzchni. Zaś ścieki komunalne rozumie się przez wody bytowe, wytwarzane przez działalność człowieka. Często na posesjach prywatnych ludzie zbierają deszczówkę i wykorzystują ją ponownie, np. w lecie do podlewania trawnika czy warzywnika. Takie działanie jest bezapelacyjnie proekologiczne. 

Względy techniczne odpowiadają za prawidłowy pomiar ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskich. Zatem, jak poprawnie odprowadzać wodę deszczową? Najważniejszym aspektem jest podłączenie posesji do sieci miejskiej. Nie należy bowiem zaburzać naturalnego biegu pływów przez np. kierowanie wód do sąsiednich zbiorników.