Jak zostać notariuszem?

Wśród wielu opłacalnych zawodów z pewnością możemy wyróżnić notariusza. Jego taksy notarialne szacują się niekiedy na kilka tysięcy. Największe zarobki notariuszy odnotowano oczywiście w Warszawie.

Notariusz z Mokotowa musi być pracowity

notariuszZdecydowanie to jego zarobki przyciągają wielu kandydatów do tego zawodu. Jednak aby pracować jako notariusz mokotów w Warszawie trzeba wiele się napracować. Przede wszystkim należy ukończyć studia prawnicze. Bez odpowiedniego wykształcenia nie możemy wykonywać zawodu. Jednak samo to, że dojdziemy do tytuły magistra na studiach prawniczych nie wystarczy bowiem czeka nas jeszcze zdanie egzaminu na aplikację notarialną, gdy ją ukończymy czeka nas kolejny egzamin zawodowy, a następnie odbyć musimy asesurę. Chcąc studiować poza obszarem naszego państwa, warto wiedzieć, że zagraniczne studia są uznawane w Polsce, tak samo jak te ukończone w kraju. Początkowi notariusze muszą przygotować się także na liczne koszta. Między innymi wydatek sześćset pięćdziesięciu złotych na egzamin wstępny na aplikację. Jest on przeprowadzony w formie egzaminu pisemnego, zawierającego sto pięćdziesiąt pytań jednokrotnego wyboru. Łącznie egzamin trwa dwie i pół godziny. Zanim powstanie nasza własna kancelaria notarialna w Warszawie, musimy jeszcze zdać egzamin notarialny, który trwa trzy dni. Pierwszą część stanowi stu pytaniowy egzamin pisemny, drugiego dnia w ciągu sześciu godzin przyszli notariusze muszą opracować projekt aktu notarialnego na postawie opisanego przypadku.

Trzeciego dnia ich zadaniem jest opracowanie kolejnego projektu w czasie czterech godzin. Po zdaniu egzaminu konieczne jest odbycie trzy letniej asesury.