Kompletne usługi BHP

Zakład pracy, poza tym, że jest miejscem wykonywania zleconej pracy, to musi być miejscem bezpiecznym. Pracownicy muszą mieć stworzone odpowiednie warunki pracy zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Kto korzysta z usług BHP?

usługi bhp - warszawaNie wystarczy podpisać z pracownikiem umowę o pracę, żeby mógł zacząć wykonywać powierzone obowiązki. Najpierw trzeba dopełnić wszelkich niezbędnych formalności. Każdy pracownik musi mieć utworzone akta osobowe, w których znajdują się konieczne zgody i potwierdzenia przyjętych obowiązków i warunków pracy i płacy. Ponadto, każdy dopiero co przyjęty pracownik, musi przejść wymagane szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to odgórnie ustalone i nie można pominąć tego elementu. Jeżeli chcemy, aby zewnętrzna firma wypełniła wszystkie niezbędne usługi BHP – Warszawa jest miastem, w którym znajdziemy wiele firm usługowych z tego zakresu. Zajmują się one kompleksową obsługą małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które chcą mieć być dobrze przygotowane do ewentualnej kontroli z Inspekcji Pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakres usług BHP wchodzi przede wszystkim przeprowadzania wstępnych i okresowych szkoleń pracowników, które mogą się odbywać w zakładzie pracy lub w siedzibie firmy usługowej. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wykonanie właściwych instrukcji obsługi, które muszą się znaleźć przy sprzęcie przeciwpożarowym czy przy węźle sanitarnym. Także pomagają we właściwym oznakowaniu drogi przeciwpożarowej.

Wymienione usługi są jedynie niewielkim fragmentem wszystkich jakie są konieczne do spełnienia w zakładzie pracy. Jeżeli chodzi o szkolenia pracowników z zakresu BHP, to zawsze muszą się one odbywać w zakresie godzin pracy i na koszt pracodawcy.