Na czym polega wzorcowanie urządzeń?

 

W przypadku otrzymania świadectwa wzorcowania, które zostało wydane przez Główny Urząd Miar lub akredytowane laboratorium termin wzorcowania jest nieokreślony. Właściciel miernika musi samodzielnie pamiętać o wzorcowaniu, które jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa ludzi.

Po co wzorcować urządzenia pomiarowe?

wzorcowanie mierników i urządzeńKażdy przyrząd służący do mierzenia powinien zostać odpowiednio skalibrowany. Wzorcowanie mierników i urządzeń mierniczych odbywa się za pomocą urządzenia wzorcowego, do którego przyrównywane są wyniki. Istnieje pewna granica błędu pomiaru. Jeśli badanie przebiegło pomyślnie, zostaje wówczas wystawione specjalne świadectwo, mówiące o poprawnym wskazywaniu wartości przez dany miernik. Laboratoria, które zajmują się wzorcowaniem nie muszą posiadać akredytacji. W przypadku legalizacji mierników laboratorium akredytacje musi posiadać. Dzięki wzorcowaniu mierników można mieć pewność, że wartości przez nie wskazywane są prawidłowe, wedle obowiązujących norm. W przypadku awarii lub przy wystąpieniu katastrofy firmy posiadając świadectwo wzorcowania posiadają swoiste zabezpieczenie, ponieważ mają potwierdzenie, że mierniki wskazywały poprawne wartości. W przypadku fabrycznie nowych mierników, które posiadają świadectwo wzorcowania lub certyfikat kalibracji, kolejne wzorcowanie zaleca się, aby wykonać do 12 miesięcy od daty zakupu. Uwzględnia się również rodzaj urządzenia pomiarowego oraz jego eksploatację czy istotność pomiaru

Dla bezpieczeństwa bardzo ważne jest wzorcowanie mierników. Większość producentów rekomenduje wykonywanie wzorcowania urządzeń pomiarowych przynajmniej raz w roku. W czasie wzorcowania urządzeń pomiarowych należy zachować spójność pomiarową. Spójność pomiarowa to nieprzerwany ciąg odniesień do wzorca wyższego rzędu.