O wyjątkowości facility management

Obecny rynek nieruchomości wymusza na inwestorach szereg konsultacji i planowania wybiegającego zdecydowanie w przód. Oprócz grup architektów, biur projektowych, specjalistów od wielu dziedzin, osobą niezbędną do realizacji całego przedsięwzięcia jest, w anachronicznej nomenklaturze, zarządca nieruchomości. Cała układanka realizacji sprawne inwestycji deweloperskiej musi uwzględniać również tę osobę.

Zarządca czy facility manager?

Facility managementCo wyróżnia osobę zarządcy nieruchomości spośród specjalistów wymienionych w powyższym akapicie? Wyróżnia go to, że odpowiada za funkcjonowanie i zarządzanie danej nieruchomości tak, jakby ta była żywym organizmem. O ile architekci i przedstawicieli biur projektowych są teoretykami szkicującymi plan, projekt funkcjonowania danej inwestycji, tak przedstawiciel facility management odpowiada za wcielenie tych wizji w życie i bieżące ich korygowanie z myślą o jak najlepszym funkcjonowaniu danej nieruchomości. Facility manager stoi w jednym szeregu z najemcami danej powierzchni, dba o to, aby budynek był spójnym, dobrze funkcjonującym organizmem. Facility management uwzględnia głównie czynnik ludzki, dbając o to, żeby dana infrastruktura była przyjazna. Facility manager koordynuje bieżącymi problemami środowiska pracy i funkcjonowaniem w pracy. Jest również ogniwem łączącym najemców, pracowników i przedstawicieli dewelopera, który jest odpowiedzialny prawnie i finansowo za daną nieruchomość.

Szczególny charakter pracy zarządcy nieruchomości jest widoczny w przestrzeniach biurowych i przemysłowych. Odpowiedzialność pracy facility managera jest odpowiedzialnością za sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, wszakże przedsiębiorstwo oprócz ludzi to także miejsce z określonym potencjałem do wykorzystania w danym celu biznesowym.