Płynność finansowa, a monitoring płatności

Zachowanie płynności finansowej ma ogromne znaczenie dla działania firmy oraz jej wiarygodności na rynku.

Monitoring płatności umożliwia kontrolę bieżących finansów firmy i podejmowanie szybkich działań w chwili pojawienia się zaległych należności.
Często jednak jest to niewystarczający środek.
Dlatego firmy muszą uciekać się do różnych metod, takich jak windykacja. Należy do nich także windykacja sądowa.

Nie jest to z pewnością przyjemne rozwiązanie dla dłużnika, wiąże się także z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów przez firmę, dlatego warto robić wszytko, żeby uniknąć powstawania tego typu sytuacji.