Prowadzenie tłumaczeń konferencyjnych

Tłumaczenia konferencyjne to jedna z bardzo specyficznych grup tłumaczeń. Ma swoje specjalne cechy, odznacza się bardzo specyficznymi rysami, które są bardzo ważne, które są bardzo istotne i pozwalają na odróżnienie tego typu tłumaczeń od innych. Tłumaczenia konferencyjne stosowane są zwykle w czasie właśnie konferencji, jak sama nazwa wskazuje.

tłumaczenia konferencyjneIch celem jest przede wszystkim przekazanie treści wyrażonej w języku oryginalnym pozostałym uczestnikom konferencji, w taki sposób, aby dla każdego było to zrozumiałe i jednocześnie by nic nie utracić z sensu i znaczenia treści. Tłumaczenia te prowadzone są zawsze ustnie. Kategoria ta w ogóle nie mieści w sobie tłumaczeń pisemnych. Jednocześnie, nie chodzi tu w ogóle o tłumaczenia dosłowne treści, a o tłumaczenia sensu, znaczenia, tak by przekazać ten sam ładunek treściowy i emocjonalny, a nie sam zestaw słów.
Tłumacz, który prowadzi tego typu tłumaczenia wypowiada się w pierwszej osobie. Jest on, bowiem przekazicielem treści osoby, którą tłumaczy. Musi, więc wypowiadać się tak jak ona. Mało tego. Tłumaczenia konferencyjne wymagają od tłumacza by nie tylko przekazywał on słownie sens i treść wypowiadanych przez danego mówcę słów, ale również by przekazywał również cały ładunek emocjonalny. Powinien, więc on używać podobnego akcentu, intonacji, modulacji głosem podczas tłumaczenia treści. Wyróżnia się kilka różnych rodzajów tłumaczeń konferencyjnych, które różnią się od siebie z jednej strony organizacją procesu tłumaczenia, z drugiej strony również organizacją języków, jakie są zaangażowane w cały proces. Warto sobie tez w tym miejscu uświadomić, jak ważne jest to, że tłumaczenia są konferencyjne powinny być sprawne. Często przekazywane są treści bardzo emocjonalne.

Robienie przerw czy pauz na przetłumaczenie powoduje bardzo poważne rozbicie w odbiorze i wypowiedzi, może prowadzić do utraty wątku, jak również prowadzi do utraty tego właśnie ładunku, który obok samej treści może być równie istotny i równie ważny. Nie zawsze, bowiem sama treść jest najistotniejsza, a znacznie ważniejsze bywa to, w jaki sposób mówca się do tej treści sam odnosi.