Rodzaje napędów stosowanych w przemyśle

Obecnie wykorzystywane są różne rodzaje energii w zależności od charakterystyki procesu, który zachodzi w danym momencie. Najpowszechniej wykorzystywanym rodzajem energii jest energia elektryczna oraz energia mechaniczna. W celu wykorzystania jednej jak i drugiej formy użytkownik musi stosować specjalne układy, które pozwalają na jej dostosowywanie do wymagań napędzanych maszyn.

Pas napędowy przenosi duże momenty obrotowe

pasy napędoweW przypadku urządzeń elektrycznych bardzo ważnymi parametrami są napięcie czy pobierany prąd. Inaczej ma się sytuacja w przypadku maszyn mechanicznych, tutaj główną rolę odgrywa prędkość obrotowa, która definiuje parametry pracy danego urządzenia. Do wprawienia maszyny mechanicznej w ruch wykorzystywane są pasy napędowe, które przenoszą moment obrotowy z jednego wirnika na inny. W zależności od procesu, który jest dzięki nim realizowany mogą one posiadać różne cechy geometryczne oraz być wykonane z różnego rodzaju materiałów. Właściwości te definiują ich wytrzymałość mechaniczną, która musi być jak największa w celu zapewnienia niezawodności i trwałości działania. Bardzo ważnym aspektem w przypadku pasów napędowych jest zapewnienie ich odpowiedniego naciągu. Eliminuje to problem związany z przemieszczaniem się okładzin ciernych po wałku napędowym. Wszelkie przemieszczenia powodują bowiem dodatkowe straty jeśli chodzi o sprawność procesu oraz ryzyko uszkodzenia napędzanej maszyny.

Właśnie dlatego zagadnienie naciągu pasów napędowych jest tak ważne we współczesnych układach mechanicznych. Coraz to nowe maszyny posiadają bowiem większe mocy co siłą rzeczy jest wynikiem przenoszenia większych momentów obrotowych oraz sił. W związku z tym należy zapewnić odpowiednie warunki funkcjonowania pasów napędowych, które stanowią jeden z podstawowych elementów składowych maszyn.