Rola rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 

Przedsiębiorcy i właściciele firm to osoby obarczone odpowiedzialnością za swoje działania oraz za zdrowie i życie swoich pracowników, między innymi w sytuacji zagrożenia pożarowego.  Często nałożone przez nich przepisy o ochronie przeciwpożarowej nie są wcale łatwe do wdrożenia i wymagają udania się po pomoc do specjalisty. Kimś takim jest właśnie rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Kiedy potrzebna jest ekspertyza przeciwpożarowa dla budynku?

ekspertyzy przeciwpożarowe dla budynkówDrogi przedsiębiorców i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mogą przecinać się często lub w ogóle, w zależności od rodzaju działalności prowadzonego przez przedsiębiorcę. Im większa jest skala działań prowadzonych przez przedsiębiorcę, tym większe jest to prawdopodobieństwo. Również, gdy właściciel firmy chce rozwinąć lub zmienić swoją działalność i w tym celu potrzebuje przebudować, rozbudować lub zmienić przeznaczenie swojego budynku, a ten nie spełnia norm określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, które są niezbędne do podjęcia takich działań. Wtedy z pomocą przychodzi rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i ekspertyzy przeciwpożarowe dla budynków, które mają zostać przebudowane lub wykorzystane w inny niż dotychczas sposób. Wykonując taką ekspertyzę, rzeczoznawca porównuje aktualny stan budynku z obowiązującymi przepisami i proponuje konkretne rozwiązania alternatywne, które można wprowadzić w danym przypadku. Zastosowanie się do rozwiązań przedstawionych w takim dokumencie może skutkować uzyskaniem przez przedsiębiorcę niezbędnych do przebudowy lub rozbudowy zezwoleń.

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych może zajmować się także wieloma innymi rzeczami. Między innymi przeprowadzaniem audytów zabezpieczeń przeciwpożarowych w firmach, w celu wykrycia nieprawidłowości i uchybień we wdrażaniu przepisów czy też sporządzaniem operatów przeciwpożarowych dla działalności, które tego wymagają.