Sprężyny naciskowe – prawidłowe funkcjonowanie maszyn wtryskowych

W praktycznie każdej dzisiejszej technologii produkcyjnej jak technologia wtrysku są takie podzespoły, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania maszyny. Elementy te często na pierwszy rzut oka nie wyglądają na części niezbędne do prawidłowego funkcjonowania technologi wtrysku. Jest jednak odwrotnie stanowią one bardzo ważne ogniwo budowy maszyny. 

Za co odpowiada sprężyna naciskowa?

cienkie sprężyny naciskoweW branży maszyn wtryskowych stosowane są różnego rodzaju sprężyny, które mają ograniczać zakres działania elementów ruchomych maszyny. Muszą to robić w sposób kontrolowany w żaden sposób nie narażając maszyny czy też zamontowanej formy wtryskowej na uszkodzenie. Cienkie sprężyny naciskowe są rodzajem sprężyn które w trakcie wywierania na nie siły są ściskane. Ten rodzaj sprężyn bardzo często jest umieszczany w specjalnie przygotowanych otworach, które są profilowane lub też umieszczane są w specjalnych prętach. W przypadku gdy sprężyna umieszczana się w otworze należy pamiętać, aby otwór miał większą średnicę niż sprężyna ponieważ w momencie ściskania element powiększy swoją objętość. Bardzo często zdarza się, że siły działające na sprężynę są nie osiowe czyli nie są równe. Dlatego aby maksymalnie zlikwidować wszelkie działające obciążenia, końcowe zwoje sprężyny nawinięte zostają bez odstępów lub ich końce zostają zeszlifowane na płasko. Sprężyny naciskowe występują w formie stożkowej lub walcowej. Stożkowy styl nawijania charakteryzuje się zmiennym skokiem zwojów dzięki czemu podczas ściskania obiektu zwoje chowają się.

Jeśli tego typu sprężyny nie były by stosowane w technologii wtrysku, wtryskarki nie byłyby w stanie poprawnie oraz efektywnie funkcjonować. Proces ten narażałby właścicieli firm na ogromne straty poniesione np w przypadku awarii lub uszkodzenia formy wtryskowej. Każda awaria sprężyny musi skutkować wymianą na nowy sprawny element.