Testament – wiedziałeś, że wymaga notariusza lub grafologa?

 Istnieją dwa sposoby sporządzania testamentów – notarialnie w obecności dwóch świadków oraz własnoręcznie.

Testament sporządzony własnoręcznie jest notarialnie ważny. Jednak żeby nabrał odpowiedniej mocy prawnej, konieczne jest badanie pisma. Grafologia jest nauką, która umożliwia zdobycia praktycznej umiejętności potwierdzania bądź negowania charakteru pisma. Badanie wykonane jest przez biegłego sądowego – grafologa, który na podstawie innych dokumentów jest w stanie potwierdzić wiarygodność testamentu.
Najczęściej autentyczność charakteru pisma zostaje potwierdzona na podstawie podpisu z dowodu osobistego, dokumentów podpisanych w banku lub w innych instytucjach. Po wykonaniu tego procesu, notariusz jest zobowiązany do rozporządzenia majątkiem według ostatniej woli zmarłego.

Warto dodać, iż w wyniku stwierdzenia autentyczności pisma – testament staje się niepodważalny przez sąd i jest prawomocny. W przypadku sporządzenia kilku testamentów własnoręcznie, ważny jest tylko ten, który został sporządzony jako ostatni.

Po więcej informacji odwiedź stronę www.e-grafolog.pl