Tłumacz przysięgły to odpowiedzialny zawód

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób potrzebuje pomocy z językiem obcym w postaci tłumaczenia tekstu. Stąd właśnie możemy zaobserwować przyrost tak zwanych biur lub agencji tłumaczeń.

Tłumacz przysięgły potwierdza tłumaczenia swoim nazwiskiem

 

Chęć tłumaczenia bierze się z faktu, że należy do Unii Europejskiej i praktycznie cała Europa stoi przed nami otworem do nauki, lub prowadzenia interesów. Właśnie dlatego potrzebujemy znajomości języka obcego. Sami jesteśmy język opanować w około pół roku, ale dużo też zależy od naszej motywacji. Jednak niektórych rzeczy nie zrobimy znając język perfekcyjnie.

tłumacz przysięgłyChodzi tu o tłumaczenie dokumentów procesowych, urzędowych oraz uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów. Osobą, która może to zrobić jest tłumacz przysięgły. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która do poświadczenia pism używa pieczęci na której są w otoku jest wypisane jego imię i nazwisko oraz język w zakresie, którego ma uprawnienia. W środku pieczęci jego pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych dokumentach wymieniona jest pozycja tłumaczenia odnotowana w repertorium w którym możemy stwierdzić, czy jest ona sporządzone wraz z oryginałem. Z usług takiego tłumacza może skorzystać osoba prywatna  oraz częstym klientem są organy państwowe typu policja, sądy, prokuratura. Aby zostać tłumaczem przysięgłym należy zdać egzamin przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Po zdaniu egzaminu zostaje się wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych. Aby przystąpić do powyższego egzaminu należy też spełnić kilka wymagań: posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z krajów UE, być nie karanym, mieć zdolność do czynności prawnych, znać język polski oraz ukończyć studia z tytułem magistra. Po spełnieniu tych wymogów dopiero możemy przystąpić do egzaminu i starać się zostać tłumaczem przysięgłym.