Tłumaczenia przysięgłe, czyli jak pokonać bariery językowe

Nie każdy z nas zna język obcy w sposób umożliwiający tworzenie lub tłumaczenie dokumentów biznesowych lub umów dla naszych pracowników lub kontrahentów. W dzisiejszych czasach kiedy niektóre firmy prowadzą jeszcze osoby po pięćdziesiątym roku życia, które nie mają tak chłonnej głowy do nauki języków obcych.

Tłumaczenia przysięgłe – angielski i niemiecki

 

tłumaczenia przysięgłeAngielski, czy niemiecki jest dla wielu językiem prawie, że równorzędnym jak język ojczysty. Ale niestety nie dla każdego i co wtedy mamy zrobić jeśli musimy się zmierzyć z zadaniem przygotowania dokumentu w języku obcym? Korzystać z jednego z internetowych translatorów, nie ma takiej opcji.
Z pomocą może przyjść nam wtedy tłumacz przysięgły i wykonać dla nas interesujące nas tłumaczenie. Tłumaczenia przysięgłe są wykonane przez wyspecjalizowaną osobę, która nosi miano osoby zaufania publicznego. Nie każdy może zostać takim tłumaczem, należy zdać egzamin przeprowadzany w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i składa się on z dwóch części, czyli tłumaczenia pisemnego oraz ustnego.

Tłumaczenia przysięgłe są wykonywane w wielu językach, aczkolwiek najpopularniejszymi językami przekładu nadal są język angielski oraz niemiecki. Pełną listę tłumacz przysięgłych można znaleźć na stronie internetowej wyżej wspomnianego Ministerstwa Sprawiedliwości.