Uważnie czytajmy umowy o dzierżawę

Jeżeli posiadamy ziemię rolną i jesteśmy zdecydowani, aby wydzierżawić ją jakiemuś przedsiębiorcy, który zdecyduje się zainwestować w postawienie na naszym terenie farmy fotowoltaicznej, warto dokładnie przeczytać umowę. Będzie ona obowiązywała bardzo długo, więc muszą się w niej znaleźć tylko i wyłącznie korzystne dla nas zapisy.

Ile obowiązują umowy najmu ziemi dla fotowoltaiki?

umowa dzierżawy gruntu pod fotowoltaikęJedną z podstawowych kwestii jest czas obowiązywania umowy. Zwykle tego typu umowy podpisuje się na okres dwudziesty dziewięciu lat. Jest to czas, w którym zużywają się panele fotowoltaiczne. Umowa, którą podpiszemy z inwestorem, powinna także regulować inne kwestie. Jedną z nich jest to, co stanie się z panelami po zakończeniu okresu dzierżawy orz kto będzie odpowiedzialny za ich utylizację i recykling. Może się to okazać bardzo istotne w przyszłości. Dobrze też umieścić odpowiednie zapisy, które będą regulowały kwestie spadkowe w przypadku śmierci właściciela gruntu, tak, aby obie strony, to znaczy inwestor i nowy właściciel gruntu, byli zabezpieczeni. Inwestycja w farmę fotowoltaiczną to długoterminowy projekt, który do zwrotu potrzebuje wielu lat. Mimo to warto też zastanowić się nad warunkami wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy dzierżawca nie będzie w terminie płacił czynszu. Wówczas możemy na przykład przejąć część paneli fotowoltaicznych. Wszystko zależy od tego, jaka umowa dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę zostanie zawarta.

Zawierając taką umowę warto skonsultować się z kimś, kto posiada odpowiednią wiedzę prawniczą. Dzięki temu zyskamy pewność, że zawarta przez nas umowa jest uczciwa i będziemy mogli czerpać korzyści z jej podpisania przez wiele długich lat. Pamiętajmy, aby zadbać też o waloryzację naszego czynszu, gdyż warunki rynkowe na pewno ulegną zmianie.