Zasady ochrony danych osobowych

Chociaż przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obowiązują w Polsce tak naprawdę już od kilkunastu lat, to dopiero ostatnia dyrektywa Unii Europejskiej i szeroko zakrojona kampania informacyjna sprawiła, że zaczęto przykładać zdecydowanie większą wagę do kwestii ochrony danych. Większość podmiotów podeszła do zmian z dużym zaangażowaniem.

Przygotowywanie dokumentacji RODO w firmach

dokumentacja rodo w firmieW zdecydowanej większości firm działających na polskim rynku kwestie kadrowe były prowadzone w sposób analogowy, ale skrupulatny. Aktualnie dokumentacja rodo w firmie musi jednak być zdecydowanie lepiej pilnowana, ponieważ przeprowadzane są liczne kontrole mające na celu weryfikację tego, czy dyrektywa rodo została prawidłowo zaimplementowana. W każdej firmie musiał zostać powołany też inspektor danych osobowych, którego zadaniem jest dbanie o kompletność dokumentacji w firmie. A ta musi być znacznie bardziej rozbudowana. Zmiany wymagały stworzenie licznych dokumentów potwierdzających przekazanie informacji klientom, w tym regulaminów, które musiały być przez nich zaakceptowane. Niezależnie od tego, czy ktoś będzie w praktyce zaznajamiał się z ich treścią, zarówno w Internecie jak i w kontaktach osobistych przedsiębiorstwa muszą być w stanie udowodnić spełnienie wszystkich wymogów prawnych ustanowionych w dyrektywie rodo. Rodzi to wprawdzie dużo dodatkowych obowiązków i dla firm, i dla konsumentów, ale przynajmniej określa jasne zasady obiegu i ochrony danych osobowych.

Chociaż w praktyce mało który klient jest w stanie zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi rodo, wprowadzenie tych przepisów bezsprzecznie podniosło świadomość ludzi dotyczącą ochrony danych osobowych i ujednoliciło zasady dochodzenia swoich roszczeń, w przypadku wycieku danych.