Zastosowanie zaworów grzybkowych

Procesy technologiczne związane z przemysłem chemicznym, petrochemicznym czy ciepłowniczym wymagają możliwości regulacji przepływu cieczy. Jedna z możliwości wpływania na ten parametr jest stosowanie zaworów regulacyjnych, których budowa i działanie pozwala na swobodną regulację przepływu cieczy w dowolnych warunkach.

Konstrukcja zaworów grzybkowych

zawory grzybkoweCiecze płynące w różnych rurociągach posiadają bardzo zróżnicowane parametry. Głównie chodzi tu o temperaturę oraz ciśnienie, wraz ze wzrostem których regulacja staje się trudniejsza do zrealizowania oraz ich konstrukcja staje się większa z wiadomych względów. Bardzo dobrym rozwiązanie jest stosowanie rozwiązania, jakim są zawory grzybkowe. Są to zawory, których element ruchomy – grzybek ogranicza, czyli dławi, przepływ. Pozwala to na ciągłą, analogową regulację przepływu od pełnego zamknięcia zaworu do pełnego otwarcia. Również sam kształt grzybka determinuje właściwość zaworu jaka jest charakterystyka przepływu. Do wyboru jest kilka charakterystyk: stałoprocentowa – inaczej mówiąc wykładnicza, liniowa oraz szybkootwierająca. Dopasowanie charakterystyki do danych parametrów pracy to zadanie profesjonalistów z firm dostarczających takowe rozwiązania. Istotnym zagadnieniem jest materiał, z którego wykonano zawór – musi on pozwolić na bezawaryjną pracę oraz być odpornym na medium płynące w rurociągu, w przeciwnym wypadku elementy wewnętrzne bardzo szybko ulegną degradacji, co jest niewątpliwie niepożądane.

Zawory grzybkowe to najpopularniejsze rozwiązanie dla przemysłu pozwalające na pracę w bardzo ekstremalnych warunkach ciśnieniowo-temperaturowych. Istotnym atutem jest możliwość dopasowania zaworu do istniejących warunków oraz dopasowanie charakterystyki przepływu do możliwości przepustowości sieci.